I takt med att den digitala världen utvecklas blir förstås även barnen involverade i detta. Ska barn ha sin egen mobiltelefon? Läs mer om det här!

Yngre barn vill som regel kopiera de vuxnas beteenden, men också varandra allt eftersom kompisarna blir allt viktigare. Något som är nästintill var persons ägodel idag är en mobiltelefon. Att kunna ringa närsomhelst och varsomhelst är förstås en anledning till detta, men också för att mobiltelefonerna idag kombinerar telefoni med andra användningsområden. Många är de som använder sina mobiler som portabla datorer, med allt vad det innebär. Det som barn lockas mycket av är olika appar och spel som fungerar både som tidsfördriv och källor till ny lärdom. För föräldrarna kan det dessutom vara lugnande att förse barnen med någon form av gps, för att hålla koll på var de befinner sig. Läs mer om det på gpsförbarn.se, som ger en översiktlig bild av de smarta GPS-klockor som finns.

Varför mobil?

Den stora frågan är dock om barnen verkligen ska förses med en egen mobiltelefon eller inte – och i så fall från vilken ålder. Den vanligaste åldern för barn att skaffa (eller förses med) mobiltelefon är någonstans mellan 8 och 9 år, det vill säga när barnet gått i skolan ett par år. Hur lämpligt är då detta egentligen? Det finns förstås flera olika aspekter här som balanserar mellan för- och nackdelarna. Självklart har det stor betydelse hur mycket skärmtid barnet har varje dag. Enligt WHO bör mindre barn, upp till 5 års ålder, ha en maximal skärmtid om 1 timme per dag, medan barn yngre än 2 år inte ska ha någon skärmtid alls. Längre skärmtider kan riskera sjukdomar och psykisk ohälsa i form av mobilberoende.

Bra för lärande

På den positiva sidan av mobiltelefonens användning finns lärande. Att utveckla ett tidigt teknikintresse är en stor fördel inför framtiden och det finns idag mängder av appar som är mycket pedagogiska. Det är också en säkerhetsaspekt eftersom både barnen och föräldrarna kan kontakta varandra närhelst de så önskar. Någon form av positionering via gps, som nämnts ovan, är också ett fantastiskt bra verktyg för att se var barnen finns.