Idag är det många som använder sig av den så kallade e-ciggen för att ha ett substitut till den vanliga cigaretten. Detta anses i vissa fall inte vara mer hälsosamt, men är bättre för en fimpfri sommar. Nu finns ny forskning som bidragit till att en ny lag tillkommit.

cigarettrökDet är idag väldigt vanligt att köpa e-juice hos Ecocig.se till sin e-cigg bland före detta rökare och även ungdomar. Enligt en undersökning som presenteras på Dagens Hälsa finns det en förklaring till den ökade populariteten för e-cigaretter. Förr var det vanligast bland de som försökte dra ner på användningen av vanliga cigaretter, men idag har det blivit en image-fråga att röka bland just ungdomar. I artikeln som delas på Dagens Hälsa avslöjas att ungdomar väljer att “vejpa” för att kunna skapa sig själv en social och cool image. Majoriteten av svenska folket använder dock produkten för att minska sitt beroende av vanliga tobak cigaretter, medan andra föredrar e-cigg för att de kan användas inomhus.

Nya lag trädde i kraft 1 juli

E-cigaretterna har varit väldigt stort i England och har under de senaste åren även blivit en hit för de svenska folket. Enligt en artikel på Metro är det ungefär 2,6 miljoner britter som använder e-cigaretter. Där är det dock vanligt att e-juicen innehåller nikotin, vilket den inte får göra i Sverige.

Tidigare har det dock inte funnits någon åldersgräns på e-cigaretter i Sverige. Detta har blivit förändrat under året då en ly lag har tillkommit för att reglera marknaden av e-cigaretter i landet. Idag är det istället 18-års gräns, det krävs innehållsblad i varje förpackning och det ska även medfölja en hälsoförklaring, skriver man på regeringen.se.

Eftersom denna produkt är så pass ny på marknaden finns det inte mycket forskning som bevisar hälsoeffekterna av användningen. Dock så har det under de senaste året kommit fram att e-cigg inte är lika hälsosam som man tidigare trott, vilket har medfört att marknaden reglerats. Lagen ska kunna säkerställa att produkterna är säkra att använda och att marknadsföringen samtidigt sker på rätt sätt. Lagen trädde i kraft den 1 juli i år.