Om du har en badtunna eller en pool vet du att den kan erbjuda en härlig möjlighet till svalka och avkoppling under de varma sommarmånaderna. Samtidigt har Sverige på senare år upplevt långa torrperioder. Det har varit problem med låga vattennivåer och ovanligt hårt tryck på kommunens vattenreserver. I sådana situationer går det inte att förbruka vatten hur som helst. Låt oss titta närmare på saker att tänka på.

Först och främst är det givetvis skillnad på olika badtunnor och pooler. Alla har inte direkt en olympisk simbassäng på gården, utan visa nöjer sig med en mysig vedeldad badtunna som är smart placerad för att ge en naturupplevelse. Du kan hålla nere vattenförbrukningen genom att välja en mindre storlek och hålla rent vattnet med klor så att det kan återanvändas. Om badtunnan är vedeldad bör man också vidta försiktighet och aldrig lämna en eld obevakad, samt ha tillgång till utrustning för släckning.

Stora uttag av kommunalt vatten

Vattenledningarna i svenska kommuner är i allmänhet designade för normal hushållsförbrukning. De är inte designade för den stora förbrukning som skulle uppstå om många kommuninvånare samtidigt började förbruka stora mängder kranvatten. Särskilt under sommartid är det vanligt att kommunens system sätts under hög press. Många vattnar sina gräsmattor och trädgårdar, alternativt fyller på sin badtunna eller pool.

För att säkerställa god kvalitet på vattnet och tillräcklig omsättning, är rekommendationen att de som behöver stora mängder vatten beställer vatten, istället för att belasta de kommunala vattenreserverna. I så fall kontaktar du ett åkeri eller en firma för brunnsborrning som kan leverera vatten. Vattnet brukar hämtas från ett speciellt tappställe i kommunen.

Om du har egen brunn

Så vad händer om hushållet har tillgång till en brunn? Även i sådana fall är rekommendationen att inte göra alltför stora vattenuttag. Under torra perioder kommer du kraftigt öka risken för salt brunnsvatten. Det kan bero på flera faktorer som bland annat:

  • Saltvatteninträngning från Östersjön
  • Brunnen är för djupt borrad
  • För mycket vatten tas ut från brunnen

Salt brunnsvatten blir oanvändbart som dricksvatten och riskerar även att leda till rost på pumpar, rör och hushållsmaskiner. Under sommaren 2018 drabbades Sverige av rekordvärme och långvarig torka. Resultatet blev låga grundvattennivåer och låga nivåer i vattenmagasinen. I mitten av augusti införde 85 kommuner bevattningsförbud och i många andra kommuner skedde uppmaningar om att hushålla med vatten. Särskilt lantbrukare riskerar att bli lidande under sådana torrperioder och alla kommunens invånare bör ta sitt ansvar angående sin egna vattenförbrukning.

När badtunnan ska tömmas

Vad du ska tänka på är att inte släppa ut vattnet från tunnan eller poolen direkt i det kommunala avloppsnätet. Om vattnet innehåller klor ska det avkloreras innan du tömmer ut det. Antingen måste du skaffa någon kemikalie för ändamålet som brukar säljas tillsammans med olika bassängtillbehör, eller så lämnar du vattnet ute i solen i några dagar. Då kommer allt fritt klor förbrukas, förutsatt att inget nytt klor tillförs. Du kan släppa ut vattnet på gräsmattan när det har avklorerats. I så fall bör du välja en lämplig plats och se till att det inte blir en olägenhet för eventuella grannar i närheten.