Begravningsentreprenörer har som regel en annan syn på döden än vad ”vanliga” människor har. Man räds inte längre döden, utan möter den dagligen i sitt arbete. Här ser man människor komma och gå i sorg, och ser nya tendenser och beteendemönster hos den moderna människan. Livsarkivet har blivit ett vanligare sätt för människor att ”ta kontroll” över sin död.

För en begravningsentreprenör som http://fjallmansbegravning.se/ är det viktigt att kunna se två bilder samtidigt. Å ena sidan är döden en självklar del i ens dagliga arbete, å andra sidan är det många människor som kommer in och ska planera en begravning främmande inför döden. Kanske har de, precis som de flesta andra, undvikit tanken på detta oundvikliga öde, och det har varit ett tabubelagt ämne genom hela livet.

”Om vi inte kunde dö, hade vi heller aldrig levt”

Vi kan kontrollera vår vikt, vårt barnafödande, våra karriärer och våra sociala liv. Men vi kan inte kontrollera döden. Med dieter och träning är det många som försöker tyglda det faktum att döden är en ofrånkomlig del av livet. Begravningsentreprenörers inställning är: var tacksam för det liv du får, och ha respekt för döden. ”Om vi inte kunde dö, hade vi heller aldrig levt” – säger en begravningsentreprenör till JP.

När döden är så främmande för de flesta av oss blir sorgearbetet efter någon som gått bort mycket smärtsam. Istället för att fokusera på den respekt på livet och döden som många begravningsentreprenörer får av att arbeta så nära döden, blir den ännu mer skrämmande och oförståelig. Många tar sig därför inte tid till begravningen, kanske känner det helt enkelt för skrämmande och inte värt att ödsla sin tid på?