I dag skriver vi om personlig assistans och hur rätten att vara kär ska gälla även för de som bor på ett boende likväl alla andra.

hjärtaDet är mycket prat just nu om personlig assistans och frihet, att människor som av olika anledningar behöver få assistans i vardagen även ska kunna känna sig fria – likt alla andra. I Sveriges Radio Uppland kan vi läsa om hur Uppsala vill ge personer på LSS-boenden större möjligheter att styra sina liv kring just sex och samlevnad.

Nu utreds frågan i Uppsala kommun om hur detta skulle kunna bli verklighet, genom att bland annat undanröja hinder för att kunna vara kär och tillsammans – som alla andra får och förhoppningsvis kan vara. Detta kan handla om att sova över hos den man är kär i, fast denna har ett annat schema i och med att den bor hos en annan utförare. En annan sak är att det kan vara så att det saknas mötesplatser för människor på just LSS-boenden.

För att få personlig assistans i Stockholm gäller det först att ansöka om rätten till denna, vilket en kan få hjälp med av ett assistansbolag, denna kan även hjälpa till med tillhörande juridiska frågor.

Män får största andelen insatser enligt LSS

En lite oroväckande nyhet kan vi dock läsa om i Göteborgs-Posten och det är att män tycks få den största andelen LSS-insatser. I statistiken från Socialstyrelsen kan man se att det under år 201 beviljades drygt 117 000 insatser enligt LSS men i denna syns både skillnader mellan kön och olika platser i landet:

Män får cirka 60 procent av LSS-insatserna. Högsta andelen personer som får LSS-insatser i förhållande till befolkningen finns i Västerbottens län, lägsta i Stockholms län, visar siffrorna.

Även på Socialstyrelsens hemsida kan man läsa mer om denna nyhet.